Vill gärna påminna att Sommens Segelsällskap har Vintermöte den 3 mars kl.1900

Välkommen!
Styrelsen

Vintermöte-2016-03-03