Från båtmässan i Göteborg har websidan Sittbrunnen spelat in Tomas Svensson när han reder ut folkbåtens ursprung som har sin tillkomst från tiden under andra världskriget. Det var många turer vem som egentligen ritat och konstruerat båten. Tid ca 50 min

https://sittbrunnenplay.solidtango.com/video/batmassan-2016-12-feb-16-48

.