Sjön Sommen

Se vad som händer med utprickningar o fyrar i våra farleder via/  www.sommen.info/

På Tekniska Verkens sida kan man se hur de reglerar vatten nivåerna i sjön.
Läs mer: Tekniska verkens hemsida


Sjökort över sjön Sommen

Sjökortet baseras på senaste sjömätningsteknik och består av två delar med en skala på 1:30 000.

– Kortet har samma utförande som moderna kustkort.

– Höjdkurvor med 5 meters ekvidistans tillkommer.

– Djupkurvor införs (5, 10, 20 , 30 m etc) vilka kompletterar den redan
befintliga 2 meters kurvan.

– Uppdaterad bebyggelse och utprickning.

Kortet kan även användas ihop med PC-baserade navigationsprogram (Digitalt BSBformat) och nu även ihop med Garmin navigatorer och plottrar med BlueChart (kort nummer EU712L (Sommen utgåva 2000)).

Som vanligt kan man även köpa traditionella papperssjökort och inplastade dito med priser från

Inköpsställen:
 •         SSS genom  Ove Burenby.
          Tel:0140-14536 0705-488208
 • Petruskajak@telia.com / 070 – 227 11 71
  I vår butik vid Hättebadet, hittar du kajaker, flytvästar, kartor och mycket annat som behövs för utelivet.
  Petrus Johansson 070 – 227 11 71
 • Önska Ugglan Storgatan 32 0141-14110
 • Huges Marina
 • Boxholms Lek & Tips
 • Cafe Torpöboden (färjeläget)
 • Marinaman.se
Fakta om sjön SommenSjön Sommen, belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland samt på en höjd av 145 m. över havet, är Sveriges 20:de största sjö. Strandlinjen runt sjön är ca. 350 km. lång. Största hittills kända djup är ca. 64 m. och då öster om Sandvik. Vattenvolymen i sjön är ca. 1890 miljoner m3. Omkring 35 åar (däribland Svartån) och bäckar förser sjön med vatten. Avrinning sker genom Svartån vid Laxberg där vattenreglering sker. Avtappningen i Laxberg varierar med årstid och vattenmängd. Maximal avtappning är 74 m3/sek. och minsta avtappning är 1,1 m3/sek. Siktdjupet i Östra delen av sjön är ca. 5-7 m. och i Västra delen cirka 2-4 m. Sommens medeldjup är 17 meter. Omsättningshastigheten på vattnet i östra bäckenet är ca. 11 år och i västra bäckenet ca. 1,5 år. Svartåns sydligaste källsjö är Sjunnarydssjön som ligger 251,6 meter över havet. Fallhöjden till Sommen är således knappt 100 m.Med reservation för ev. motsägande siffror.Mer om Sommen:
Linköpings långfärdsskridskoklubb om sjön Sommen

Sjokort_Mosson

Test länkar

sampel sida

bildspel