KM seglingarna går lördagar kl.1000 med fyra delseglingar om väder tillåter

Läs Seglingsföreskrifter

Vädret bestämmer vilken bana det blir och hur lång. Men man håller sig inom ”Tranås sjön” område där vi har placerat ut fasta rundningsmärken som ligger i hela sommaren. Men utökar under kappseglingar med tillfälliga för att det ska bli bättre tex: start/målgångar/kryssbogar.
Seglingsnämnden informerar vilken bana det blir.

Är du intresserad att vara med trots att du inte är medlem eller har båt hos klubben?
Kontakta Styrelsen eller Seglingsnämnden för mer info.