Vid användning av kran måste behörig kranförare anlitas.

Tid måste man komma överens med en kranförare via telefon
Den ordinarie tid är mellan 09-12 kostnad 350:- medlem och 450:- ej medlem under vissa datum:

Våren:   7/5   14/5   21/5   28/5

Hösten: 17/9   24/9   1/10   8/10

Tider: 9 – 12

Andra tider är kostnad 550:- och ej medlem 650:- ,då är det med överenskommelse med en kranförare.
Båten skall vara avmastad vi upptagning.

Kontakta varv ansvariga.

Benny Axelson 0730-876616
Roy Gustavsson 0730-58 68 48