Vid användning av kran måste behörig kranförare anlitas.

Tid måste man komma överens med en kranförare via telefon
Den ordinarie tid är mellan 09-12 kostnad 350:- medlem och 450:- ej medlem under vissa datum:

Våren:   6/5   13/5   20/5   27/5

Hösten: 16/9   23/9   30/9   8/10

Tider: 9 – 12

Andra tider är kostnad 550:- och ej medlem 650:- ,då är det med överenskommelse med en kranförare.
Båten skall vara avmastad vi upptagning.

Kontakta varv ansvariga.


Roy Gustavsson 0730-58 68 48