Foto Dan Viklund
Sjösättning av en folkbåt
 • Båtägare skall vara medlem i SSS.
 • Båten skall vara i sjövärdigt skick
 • Båten ska vara försäkrad
 • Båtägare skall vara närvarande vid städning av uppläggningsplats efter sjösättning. (Se datum i medlemsbrev eller hemsida.)
 • Båtägare skall se till att båtvagga är anpassad till båt, tralla och stickspår samt är i funktionsdugligt och säkert skick. Vaggan ska vara märkt med namn.
 • Båtägare skall informera sig om användning av vajerspel vid sjösättning och upptagning. Det är viktigt att denna information följs.
 • Båtägare skall bortforsla överblivna båtvårdsprodukter såsom färgburkar, slipmaterial etc.
 • Båtägare skall ombesörja att gammal vagga och täckningsmaterial bortforslas vid avslutad hyrperiod.
 • Nyckel till spel och spelhus finns i Helgehus. Kod till låset till Helgehus kan fås via varvsansvarig.
 • Utöver ordinarie varvshyra blir det extra debitering vid sommaruppläggning.
 • Tiden för uppläggning utan sjösättning är begränsad till tre år. Varvsansvariga ska i sådana fall kontaktas i samband med uppläggning.
 • SSS tar inget ansvar för båt eller täckningsmaterial på uppläggningsplatsen.
 • Båttrailer skall vara märkt med namn.
 • Användning av eluttag på varvet:
 • Vid laddning av batterier ska elkabeln vara märkt med starttid för laddningen. Övriga elektriska apparater ska tas ur eluttagen när man lämnar varvet.

Sommens Segelsällskap (enligt styrelsemöte 2024-04-11)

Att ovanstående regler godtas av båtägare är en förutsättning för att få placera båt på uppläggningsplats i Seglarvik

För ytterligare frågor, kontakt varvsansvariga

Kaj Axelson, 073-030 38 57
Roy Gustavsson 073-058 68 48

Tranås 2024-05-05

Regler för SSS båtuppläggningsplats