Medlemsavgift 2023 220:-
   
Lyftkran  
Den ordinarie tid är mellan 09-12 kostnad 350:- medlem och 450:- ej medlem under vissa datum:

Andra tider är kostnad 550:- och ej medlem 650:- ,då är det med överenskommelse med en kranförare.
Båten skall vara avmastad vi upptagning.

 Nyckel till bom vid backen
För medlemmar som använder backen till kajen finns nyckel att hyra mot en årlig avgift på 100:-.