Likabehandlingsplan och drogpolicy

VÅRA VÄRDERINGAR

Glädje och gemenskap

Alla ska kunna ha roligt, må bra och göra bra prestationer efter sina egna förutsättningar. Alla ska få vara en del i gemenskapen.

Alla får vara med

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Detta oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.

Respekt för varandra

Allas röst och mening ska beaktas med respekt. Ingen ska utsättas för hån, mobbing eller likvärdigt. För att detta ska fungera måste alla ta sitt ansvar och uppmuntra positiva attityder men samtidigt påtala brister då dessa framträder.

Ärlighet

Ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, mobbing, trakasserier och våld såväl under som efter seglingen


Drogpolicy

Sommens Segelsällskap skall arbeta aktivt med att begränsa bruket av droger.

Inom föreningen skall vi uppträda trovärdigt i kontakten med såväl medlemmar, föräldrar som sponsorer och samhället i övrigt, och värna om en trygg barn-/ungdoms- och seniorverksamhet fri från droger.

Syftet med drogpolicyn är att ta en del av samhällsansvaret, främst genom att bidra till senareläggning av alkoholdebuten, men också till en minskad konsumtion av alkohol och droger totalt sett.

Att inga alkoholdrycker eller droger skall förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i samband med vår verksamhet, avseende seglarskola och resor till och från detta.

Vid officiella uppdrag skall föreningen och dess representanter beakta policyn och handla därefter.

I utbildningssammanhang skall drogfrågorna tas upp, föreningens ledare och aktiva skall göras uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbrukarproblem.


Policy mot sexuella övergrepp

Sommens Segelsällskap följer Riksidrottsförbundets  policy mot sexuella övergrepp.

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.

Sexuella övergrepp är oförenligt med såväl idrottsrörelsens som omvärldens värderingar.

Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Idrottsföreningar ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö.

Fakta och uppgifter om sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot den utsatta personens vilja. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet, det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.

Sommens Segelsällskap