Kappseglingen Höstdraget går Lördagar med start kl.10.00
Årets sista segling, efter denna tar de flesta upp sina båtar. Seglingen brukar gynnas av goda vindar. En segling av typ bankappsegling. Mer information vid start av seglingsnämnden

Läs Seglingsföreskrifter