Vi som seglar på sjön sommen

Kategori: Information Sida 1 av 14

Inställd resa till Båtmässan

Inställd resa till Båtmässan Allt för sjön

Tyvärr så har vi fått in för få anmälningar för att genomföra en resa till båtmässan Allt för sjön 2023. Ett femtontal anmälningar har inkommit. Men tyvärr är det lite för få. Men vi får återkomma nästa år och lägga ut en ny förfrågan om intresse finns.

Per Mårtensson
Styrelsen

Fika med film och bilder

Det har har framfört önskemål att ha fika kvällar under den mörka årstiden. Styrelsen bestämde att börja med en film och bild visning torsdagen den 8 december kl.1800.

Välkommen!

Dags att ta upp Y-Bommarna

Lördagen den 29 oktober kl 09.00 ska vi ta upp Y-bommarna i Seglarvik.

Klockan 11.00 är det fika och information.

När ni kommer ska ni anmäla er till bryggansvarig. Om ni inte kan

bära Y-bommar kommer det att finnas andra arbetsuppgifter.

Det är viktigt att ni deltager vid informationen. Styrelsen kommer

att gå igenom de nya förutsättningarna för brygganläggningen.

2022 var året som hela bryggdepositionen betalats tillbaka,

vilket innebär att Sommens Segelsällskap inte har någon skuld till

er som betalat deposition. Styrelsen har tagit fram bryggavgiften

för 2023 som kommer att presenteras på informationen.

Vid förhinder kontakta bryggansvarig.

Dags för Vårmöte 5 maj kl.19.00

Den 5 maj kl.19.00 har vi Vårmöte i Seglarvik där vi går igenom våra planer inför sommar säsongen.

Innan mötet finns det chans att köpa det nya sjökortet med start kl.17.00 och fram till mötet kl.19.00

Välkommen
Styrelsen

Sommens Segelsällskap byter hemsida

SSS byter hemsida

Sommens Segelsällskap byter hemsida för att IdrottOnline.se slutar med sin hemsides funktion som vi har legat under. Nu har vi flyttat över all information till Loopia.se och bygger vår hemsida med WordPress. Det finns viss information som inte kommer att visas här på sidan tex, Svenska Seglarförbundets eller Riksidrotts Förbundets nyheter.

Har försökt att lägga upp informationen så att den ska vara lätt åtkomlig och med funktioner som passar vår verksamhet. Inom WordPress världen finns en hel del att välja på och det är inte allt som fungerar som man tänkt eller så dyker en extra kostnad upp som inte är motiverad. Men det finns säker funktioner som vi önskar ändra på eller lägga till. Bilder och text kommer att ändras med tiden för att hålla sidan uppdaterad och intressant.

Har ni några synpunkter eller önskemål vad som ska visas här på vår sida så hör gärna av dig till mig.

Dan Viklund
webmaster@sommensss.se

Nu lanserar vi det nya Sjökortet över Sjön Sommen

För medlemmar i SSS

Det nya sjökortet över Sjön Sommen finns i två versioner. En för att användas att navigera efter och en som trevlig väggkarta.

Sjökortet är tryckt på Polyart, ett vattentåligt och vikbart material. Sjökortet är dubbelsidigt med sjöns västra del på den ena sidan och östra delen på den andra. Om man viker kortet efter de markeringar som finns i kanterna, får det plats i en A4 plastficka. Skalan är 1:25.000

Väggkartan är tryckt på papper i formatet 100 x 70 cm. Kartan skall inte användas att navigera efter på grund av att en del information från sjökortet saknas.  Den är dock en mycket trevlig väggprydnad. Skalan är 1:38.000

Du kan köpa dem så här:

23/4                                   
I Seglarvik efter iläggningen av Y-bommarna.
Betala på plats med Swish.

25/4 och framåt
Via vår hemsida Sommensss.se Till nedanstående priser till-
kommer 50 kr i frakt och emballage. Du betalar till Swish nr
1231320373 och uppger namn och adress som avsändare.

5/5                                     
I Seglarvik mellan klockan 17 – 19. Klockan 19 startar Vårmötet.
                                           

Betala på plats med Swish.

Priser för medlemmar       
Sjökort                                550 kr
Väggkarta                           350 kr
Sjökort och väggkarta        750 kr
Priserna gäller ett sjökort och en karta per medlem.

Lördagen den 23 april mellan kl 09.00 till 13.00 skall vi lägga i Y-bommarna i Seglarvik.

Vi kommer att i år att ha en information med fika. Där vi kommer att information om försäljning av sjökort till medlemmar.

Vill även poängtera att det är viktigt att förtöja båtarna på rätt sätt. Se mer information nedan.

Styrelsen

Förtöja vid Y-bom

För att båten ska ligga så stadigt som möjligt så ska dom främre förtöjningarna sträva bakåt, och dom bakre förtöjningarna sträva framåt.
Skulle båten vara för kort för att förtöja på detta vis kontakta bryggansvarig.

Alla båtar som ligger i hamnanläggningen måste vara förtöjda med gummi fjädrar (OBS Inga stålfjädrar). Tamparna skall vara sträckta och väl dimensionerade till båtens storlek.

Kappseglingsprogram 2021

17 MAJ 2021 21:02

Obs! Kappseglingar genomförs under förutsättning att smittläget tillåter.
Följ Hälsomyndigheten och Regeringens beslut på Sv. Seglarförbundets hemsida.

  • Uppdaterad: 17 MAJ 2021 21:02

Kappseglingprogramet är reviderat enligt följande.

  1. Inga seglingar i maj.
  2. Kvällskappseglingar ersätts av träningsseglinga

Länk till Sv. seglarförbundets hemsida: https://www.svensksegling.se/Nyheter/Startsidesnyheter/2021-Q2/lattnaderfran1juni/

Seglingsnämnden

Starttider i Seglarvik:

Norra Vi
lör-sön 19-20/6
kl. 11.00 SRS-start i Seglarvik &
kl. 11.00 i Norra Vi.

Single Man Race
söndag 11/7 kl. 11.00
Gemensam start

Lilla Sommen Runt
lördag 31/7 kl. 09.00
 gemensam start

Hästholmen Runt
lördag 21/8
kl. 10.00. SRS-start

KM
Lördag 4/9  kl.10.00
Fyra delseglingar.
Gemensam start

Höstdraget
Lördag 11/9 kl. 10.00
Två bankappsegling eller
distansegling
Gemensam start

Träningseglingar
Vår; tisdag  1/6, 8/6, 15/6 och 22/6
Höst, tisdag 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8 och 31/8
kl. 18.00, 

Bemannade tider av kran under 2021

Bemannade tider av kran under 2021

17 MAJ 2021 20:31

Dessa datum är det som gäller i förstahand under säsong 2021 då kran är bemannad.

  • Fler
  • Uppdaterad: 17 MAJ 2021 20:31

 Annan tid måste man komma överens med en kranförare antingen via telefon eller bokning via formulär här på hemsidan.

22/5, 29/5

18/9, 25/9, 2/10, 9/10

Tiden är mellan 09-12 kostnad 300 andra tider 500 då är det med överenskommelse med en kranförare.
Båten skall vara avmastad vi upptagning. Bokning kan göras via formulär:

Boka tid för lyft med kran

eller kontakta varv ansvariga.

Benny Axelson 0730-876616
Roy Gustavsson 0730-58 68 48

Sommens Segelsällskap

Historiska händelser vid sjön Sommen

Överstelöjtnant Christer Lillie (1625-1673)

28 APR 2021 12:00

Fastnade också Christer i stiltjen på Sommen

Överstelöjtnant Christer Lillie är en märklig figur som vars namn lever kvar i en gård i vid Sommen och en gata i Mariannelund utan karln egentligen utmärkte sig. Men han måste ha seglat på Sommen.

  • Fler
  • Skapad: 28 APR 2021 12:00

Christer Lillie (1625-1673) hade slagits i krig i Tyskland och Polen och återvände till Sverige (och gården Liljeholmen i Torpa socken, Ydre) under 1650-talet.

Sjön sommen

Liljeholmen hett dock ursprungligen Ringshult och dyker upp i ett försäljningsbrev 1280. Säteriet kom att växla ägare mellan olika adelsfamiljer under århundradena och brändes av de småländska trupperna under frihetskriget mot Gustav Vasa på 1540-talet.

Christers bror Peder köpte Ringshult någon gång troligtvis på senare delen av 1630-talet och döpte om ägorna till Liljeholmen. Han kom också att ärva Hårdaholmen som idag är ett monumentalt sommarstugeområde. 1651 sålde Peder Liljeholmen till sin bror Christer.

Christer var gift sedan cirka år 1653 med Margareta Drake. Hon var hans farbrors frus systerdotter.  Margareta gifte sig alltså med sin mosters mans brorson. Red ut det om ni kan!

Genom detta giftermål hamnade Christer i den blivande Mariannelundsbygden. Mariannelund fanns ännu inte men däremot Hässleby socken där gården Hässleby var en stor äga som tidigare tillhört biskopen i Linköping.

År 1660 köpte Margareta Hässleby gård och andra gårdar från sin bror Erik Drake af Hagelsrum. Erik hade i sin tur med början år 1651 köpt på sig statliga, kronoägda, Hässleby jämte en lång rad andra gårdar i socknen. 

1660 byggde Christer Lillie ut sin frus Hässleby till en stor sätesgård och sex år senare skrev sig paret på gården och bodde där delvis.

Sjön sommen

Men säg den lycka som varar. En inte helt utredd arvstvist inom familjen ledde till att Margaretas bror mördades på våren 1673 och senare samma år mördades också Christer Lillie på väg från Torpa, troligtvis Ringshult/Liljeholmen som ju på den tiden låg i Ydre och i Torpa socken. Christer var på väg till Linderås.

Christer Lillie begravdes i fruns släkts gravkor Jönköping men hans begravningskors (epitafium) sattes upp i Hässleby kyrka. Under sin livstid men också efter sin död lät Christer Lillie skänka ett stort antal saker till kyrkan i Hässleby, bland annat dopfunten vilket dock skedde två år efter att han dött. Margareta Drake af Hagelsrum ska ha skänkt dopfunten till minne av sin man.  Kanske därför har Christer Lillie som en av ytterst få personer fått en gata uppkallad efter sig i Mariannelund trots att han inte betytt särskilt mycket för ortens utveckling.

Ett tydligt exempel rivningen av gamla Hässleby kyrka år 1858. Inför rivningen togs också beslut om att Lillieska familjegraven, som låg i koret på gamla kyrkan, skulle fyllas igen och planas till eftersom familjen inte brydde sig om graven. 

Det hade gått mer än 150 år sedan släkten bodde i trakten. Christers änka Margareta ägde och bodde kvar på Hässleby tills hon dog barnlös år 1695 varefter gården återigen hamnade i statlig ägo och blev majorsboställe.  Det var så den dåvarande majoren Gustaf Adolf von Siegroth drygt 50 år senare kom till Hässleby och bytte namn på en stor gård för att ära sin fru Mariana men det är en annan historia.

Christer Lillie och Margareta Drake la också genom arv och köp under sig Ukreda (i nuvarande Österbymo) liksom Kopparhult, Flanhult och Fiskarp i nuvarande Blåvik. Till ägorna lades med tiden också ett par andra gårdar i Malexander och Torpa. Efter mordet på Christer måste Margareta, bland annat på grund av tvister med andra familjer, år 1688 sälja Liljeholmen till en annan adelsperson.

Släkten Lillie ägde alltså Ringshult i bara cirka 50 år men det var tillräckligt för att det nya namnet Liljeholmen skulle bli permanent.

Segling på Sjön Sommen 1890

Man kan gott föreställa sig Christer Lillie i en båt på Sommen på väg mellan sina olika ägor i Ydre och Vedbo. Frågan är om han drabbades av stiltjen på väg från Liljeholmen till Säbysidan av Sommen. Den har drabbat mig flera gånger. Vinden ligger på fint på väg mot Blåvik men på väg tillbaka blir sjön spegelblank. Det skulle kännas lugnande om även en överste för 370 år sedan drabbades av samma sak.

Henrik Simonsen

Bilder hämtade från www.tranashembygd.se dokument ”Sjöfart på Sjön Sommen” Där man kan läsa mer om vad som har hänt i Sjön Sommen.

Huvudbanér över Christer Lillie, död 1673: Foto: Pehr Gunnar Vejde – 1910 från Riksantikvarieämbetets fotoarkiv

Sida 1 av 14

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén