Vi som seglar på sjön sommen

Etikett: styrelsen Sida 1 av 4

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har förärat klubben en fana för vårt 100-årsjubileum

För att uppmärksamma Sommens Segelsällskaps 100-årsjubileum har Stiftelsen Sveriges Nationaldag förärat klubben en fana. Den överlämnades till ordförande Per Mårtensson vid en ceremoni i Jönköping under nationaldagen.

Landshövding Helena Jonsson tog emot i Residensets trädgård och skötte utdelningen. I talet hon höll uppmärksammade hon bl.a. klubbens långa historia av ideellt arbete, den fina sammanhållningen samt de duktiga kappseglare som funnits och finns i SSS.
Två andra föreningar mottog också fanor – Skillingaryds IS och en Odd Fellow-loge i Nässjö.

Fanan kommer att placeras på en lämplig plats i klubbhuset.

Dags för Vårmöte 5 maj kl.19.00

Den 5 maj kl.19.00 har vi Vårmöte i Seglarvik där vi går igenom våra planer inför sommar säsongen.

Innan mötet finns det chans att köpa det nya sjökortet med start kl.17.00 och fram till mötet kl.19.00

Välkommen
Styrelsen

Norra Vi hamn

Styrelse 2022

Sommens Segelsällskaps styrelse och på de som har fått de olika ansvarsområden inom vår förening.

Styrelsen 2022

Ordförande
Per Mårtensson 070 – 682 07 50 per.swe27@outlook.com

Vice ordförande 
Patrik Risberg 070-597 14 57 patrik.risberg@gmail.com

 Sekreterare 
Mariann Lindholm 070– 392 31 26 mariannlindholm@hotmail.com

 Kassör 
Ove Burenby 0140 – 145 36 ove.lomsviken@gmail.com

 Ledamot 
Peter Åhlund 070-543 37 91 peter.ahlund@hotmail.com

Ledamot 
Mats Ljungberg 076-611 88 46 ljungberg.mats@telia.com

Ansvarsområden
UppdragNamnFörtydligande
OrdförandePer Mårtensson 
Vice ordförandePatrik Risberg 
SekreterareMariann Lindholm 
KassörOve Burenby 
Ledamot 1Peter Åhlund 
Ledamot 2Mats Ljungberg 
MiljöombudPatrik RisbergInkl. repr. Sjörådet
StugkommittéEivor DybornUthyrning klubbhus
StugkommittéDick ForsmanStugfogde & inköpsansv.
StugkommittéStyrbjörn Drugge 
StugkommittéRoy Gustavsson 
Intendent tomtGöran Lindholm 
Intendent tomtLennart Ahlm 
Intendent tomtLars Harldsson 
Intendent tomtConny Lymer 
Intendent tomtJan Andersson 
Intendent tomtHans Hermansson 
Intendent varvBenny Axelson 
Intendent varvRoy Gustavsson 
Sammankallande bryggorOve BurenbyUthyrning bryggor
SeglingsnämndRagnar Suneson Sammankallande
SeglingsnämndPer Nordvall 
Seglingsnämnd Jörgen LantzKontaktperson Seglare
SeglingsnämndAnders Johansson 
Seglingsnämnd Mats Karlsson 
Seglingsnämnd Stefan Sahlström 
KlubbmästareMikael Burenby 
ProtestnämndJörgen Lantz 
ProtestnämndPeter Åhlund 
UngdomsavdelningenRichard HellqvistUngdomsledare
UngdomsavdelningenWiiva BlomquistAdmin./Kontaktperson
UngdomsavdelningenPeter ÅhlundSeglarskola
UngdomsavdelningenCaj MelinSeglarskola
UngdomsavdelningKent Carlsson Seglarskola
UngdomsavdelningRoy Gustavsson Båt/tekniskt ansvarig
Seglarskola vuxna  Vakant(Utses under vintermöte)
Seglarskola vuxna  Vakant(Utses under vintermöte)
RevisorerAnn Johansson 
RevisorerStefan Sahlström 
Revisor suppleantGöran Burenby 
Revisor suppleantBertil Fång 
FirmatecknarePer Mårtensson  Ordf. 
FirmatecknareOve Burenby  Kassören
Radiostyrd seglingPer Mårtensson 
UtbildningsansvarigRichard Hellqvist 
WebgruppDan ViklundWebmaster
WebgruppStefan SahlströmKontaktperson web
MedlemsbladC-J TorphammarAnsv.
MedlemsbladMagnus SjögrenSättning
SjökortOve BurenbyDistr.
RegisteransvarigOve Burenby 

Vårmöte inställt

15 APR 2021 15:34

Styrelsen har beslutat att ställa in Vårmötet som vi skulle ha haft Torsdag den 2021-05-06 kl 19.00. Eventuella frågor kontakta Mikael Burenby. mikaelburen@hotmail.com

Vintermöte Inställt

27 FEB 2021 09:24

Styrelsen har beslutat att ställa in Vintermötet som vi skulle ha haft den 4 mars kl.1900. Eventuella frågor kontakta Mikael Burenby. mikaelburen@hotmail.com

Viktig Information om Y-bom iläggning

21 APR 2020 20:32

Y-boms iläggningen lördagen den 25 april kl 09.00 är frivillig p.g.a covid-19.
Det är viktigt att vi är i små grupper och håller avstånd.

Vi kommer inte att ha någon information med fika.

  • Uppdaterad: 21 APR 2020 20:32

Hej!

Y-boms iläggningen lördagen den 25 april kl 09.00 är frivillig p.g.a covid-19.
Det är viktigt att vi är i små grupper och håller avstånd. Vi kommer inte att ha någon information med fika. Brygglistor kommer under vecka 18 att skickas ut med mail, samt anslås på anslagstavlan vid kran.

Medlemsavgifterna kommer att skickas ut under maj månad.

Under hösten har brygga 2 och 3 bytts ut till nya bryggor och ett flertal nya platser har skapats då de nya bryggorna är längre och ligger närmare land.
De gamla SSS bryggorna är flyttade till Klunkaviken och förses med Y-bommar.
Dessa ersätter nu de gamla som tidigare låg där och som skall bort. Därmed blir Klunkaviken en snyggare och attraktivare plats.

Det är viktigt att ni förtöjer era båtar med gummifjädrar.

Information till dom som ligger på brygga 4:

För att optimera brygga 4 har vi beslutat att standardisera båtplatsernas bredd och undvika de individuella breddmått som det historiskt har varit. Den nya standard bredden blir c/c 3 m och c/c 3.25 m mellan bommarna. Det blir även 4 st något bredare platser för båtar som sedan tidigare ligger här. Detta innebär att alla nuvarande båtar får plats. Båtens breddmått plus ca 50 cm med plats för fendrar gäller nu för alla.

Eftersom den långa flytbryggan på 80 meter består av fyra stycken 20 m långa betongdelar med skarvar, har det varit lite pyssel med att undvika att få en Y-bom mitt i en skarv. Detta innebär att det finns en blandning av 3 m och 3.25 meter platser. Därför får några båtar byta till nya platser. Vi har i största möjlighet försökt att få den nya platsen så nära den gamla som möjligt. För att underlätta att hitta din nya plats är nu alla platser numrerade från 1 till 24.

 Vid eventuella frågor kan ni kontakta bryggansvariga.

 Styrelsen

Information från Årsmöte 2019

10 NOV 2019 10:15

Under årsmötet fick vi information om året aktiviteter och händelser. Det har utförts renoveringar i hamnen och på bryggor. Klubben har ett aktivt seglande både i tävlingsform och utbildnings syfte.

  • Uppdaterad: 10 NOV 2019 10:15

Vi gick igenom dagordningen med de olika årsberättelser från de olika sektioner. De man kan konstatera är att det händer en heldel under klubbens regi. Med all verksamhet inom hamn med renoveringar och nya bryggor.

Klunkaviken

Flytt av de gamla bryggor till Klunkaviken, där de uppskattar de stadigare och rejälare bryggorna och att man har lagt en vågbrytarbrygga för mindre sjögång in mot viken.

Ove informerar

Av Ove vår kassör fick vi en inblick i vår budjet och hur vi klarar våra underhåll av hela vår verksamhet. Att vår uthyrnaing av klubbstugan har ökat markant och att det är högt tryck på flerbåtplatser. 

Styrelsen fick godkänt av revisorerna.

Seglingsnämnden

Seglingsnämnden redovisade vilka seglingar som har utförts.

2019 kappseglingsvinnare

Vinstbevis delades ut för till ettor,tvåor och treor i respektive segling.

Jörgen fick eltjänsttrofén

Jörgen Lantz fick en intäckning i Eltjänsttrofén som delas ut varje år.

Att välja förtoendevalda tar sin tid. Men valberedningaen har gjort ett bra jobb med att fylla alla platser. Några ändringar inför 2020 blir det. Ny seglningsnämnd med Joakim Karlsson i spetsen med hjälp av flera inom klubben som kommer att dela arbetsuppgiften. Vakanta platser finns inom vuxenskoleledare som vi fortsätter söka deltagare till.

Under övrikt diskuterades eventuella nya räknesätt för kappseglingar. Sjökort börjar ta slut och uppdateringar kan vara aktuell. Bryggkommitén får jobba vidare med hur vi ska renovera våra y-bommar.

Avtackning

 (Klicka på bild för att se youtub klipp.)

Som avslutning avtackades Seglingsnämnden och Vuxna segelsskolledarna med blommor och stora applåder. För all arbete de har utfört för klubben.

Blommor

Kvällen avslutades med kaffe och goda tillbehör.

/Dan Viklund

Valda inför 2020

Välkommen till Årsmöte 2019

06 NOV 2019 18:41

Torsdag 7 Nov kl.1830
Dags för Årsmöte i Seglarvik.
Välkommen!

  • Uppdaterad: 06 NOV 2019 18:41

En liten påminnelse att det är dags för årsmöte där vi går igenom årets händelser inom klubben. Samt en inblick i nästa års verksamhet.

Välkommen
Styrelsen

Vågbrytarbrygga vid Klunkaviken

17 JUL 2019 15:45

Vågbrytarbrygga utanför Klunkaviken är på plats som får rejäla kedjor och betongblock på 1000kg som fäste.

  • Uppdaterad: 17 JUL 2019 15:45

Båtplatserna vid Klunkaviken har fått en vågbrytarbrygga strax utanför viken. Namnet på viken avslöjar att vid vissa vindriktingar har vågor fått båtarna att gunga lite för mycket. Men det ska denna brygga förhoppningsvis förhindra och man kan ej komma iland från denna brygga för den ska bara ligga som en vågbrytare.

Klunkaviken

Detta är bara början av renoveringen av Klunkaviken. Bryggorna längre in kommer att bytas ut mot bättre bryggor med y-bommar.

Petrus

Petrus har konstruerat en typ av båt/pråm som är anpassad för att kunna lägga ut tunga stenar och betongblock för bryggfästen mm

Här ser ni några bilder från arbetet som Petrus och Ove utför med placeringen av betongblocken. 

Klunkaviken
Klunkaviken
Klunkaviken
Klunkaviken
Klunkaviken
Klunkaviken
Klunkaviken
Klunkaviken

Vintermöte 2019

10 MAR 2019 22:38

Varje vinter så har vi ett vintermöte för att gå igenom planer inför 2019.

  • Uppdaterad: 10 MAR 2019 22:38

Välbesökt vintermöte 7/3 2019

Segelsäsong 2019 är inte så långt bort och det är tid för att visa planer och idéer till medlemmarna. Ordförande Mikael hälsade alla välkommen till vintermötet och vi började gå igenom dagordningen olika nödvändiga punkter. Som val av justerare och valberedning. Klubben har fått nya medlemmar som hälsades väkommen.

Ordförande och Sekreteraren

Ordförande Mikael och sekreterare Mariann 

En viktig punkt som vi gick igenom var klubbens ekonomi. Vår kassör Ove visade alla utgifter och inkomster och gav förklaringar på de nödvändiga utgifter som blir för att hålla vår hamn och verksamhet igång.

Vintermöte 2019

Sen kom vi till punkten för bryggor, fastigheter och varv med tomt. Där vi håller på att reparera och renovera delar av våra bryggor som har blivit lite åtgångna under vinterstormar. Även några Y-bommar får nya trädäck. Slipers har byts under rälsen på varvet och det har rensats och fixats till på tomten. 

Vi håller på att se över el till våra bryggor och båtplatser. En arbetsgrupp arbeter med det, men de ännu inte klar med ett förslag med kostnad att redovisa.

Det fanns önske mål att få deltagare till städning av klubbhus. De som inte är med eller inte kan vara med och lägga in y-bommarna får komma hit och städa i stället den 15/5 kl.1700.

Redovisning av Medlemsblad och hemsida. Inför sommarkul som går under vecka 26 Mån 24/6-tors 27/6 kl.10-14 behövs 8-10 funktionärer per dag. Ta gärna kontakt med ledare Per Mårtensson eller Roy Gustavsson om ni är intresserad.

Segling

En vuxenskola kan bli av ifall det finns intresse under ledning av Per Mårdensson och Roy Gustavsson. Anmälan sker till Wiivik blomqvist.
Alla tider för inför kappseglingssäsongen 2019 presenterades av seglingsnämnden. De nya datum är inskrivna på hemsidan.
På öviga frågor kom lite information om uthyrning av klubbhuset och vår bussresa till Älvsjö. Sm i H-båt går på Vättern 13-15/9 och arrangeras av Gränna. Planer för fiber till fastighet fortsätter. Eventuell resa/utflykt till Motalabåtvarv.

När mötet var avslutades smakade det gott med en kaffe och bulle..

kaffa bulle

Segelsäsongen 2019 är snart här och vi alla ser fram emot den.

Sommens Segelsällskap 

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén