Det nya pris per lyft är 300:- per lyft med mastkran.