Det är låga nivåer som vi har i sjön Sommen. I Tekniska Verkens hemsidor kan man läsa att under 2015-2016 har endast fått 75% av det naturliga nederbörden och under jan-mars 2017 endast 72%.

Nedan två utdrag från Tekniska Verkets hemsida om hur de hanterar regleringen av nivåerna.

—-

”Reglering

De sjöar som Tekniska verken reglerar vattennivån i, har alla egna vattendomar som innehåller bestämmelser kring vattenhushållning. Där anges hur vi mycket vatten vi ska tappa ur sjöarna. Vi får vare sig tappa mer eller mindre vatten än inom det intervall som står i domen.

Förenklat uttryckt kan man säga att vi har två typer av vattenhushållningsbestämmelser i våra olika vattendomar – sådan reglering som bygger på att efterlikna den naturliga vattennivån och sådan som inte gör det.”

—-

”Sjöar som inte regleras naturligt

I sjöar som inte är naturligt reglerade har vi som reglerföretag oftast större chans att påverka vattennivån. Det kan göras i olika grad beroende på sjöns naturliga hydrologi, det vill säga vattnets kretslopp, men också på hur reglerna kring vattenhushållningen är utformade. Det är vanligt att det finns en lägsta och en högsta tillåten vattennivå, i kombination med en lägsta tillåten tappning. Vilka nivåer som är tillåtna kan variera under året.

Exempel på större sjöar som inte är naturligt reglerade är Sommen och Åsunden/Järnlunden. Genom att vi kan tappa de sjöarna på ytterst lite vatten så har vi kunnat hålla en högre vattennivå jämfört med de naturligt reglerade sjöarna.

Vattennivåer icke naturligt reglerade sjöar (17 mars 2017)

Vattennivåer Lägre än genomsnittet för årstiden
Sommen 200,49 möh 23 cm (naturlig nivå är 42 cm lägre än normalt)
Järnlunden 86,00 möh Normal nivå för årstiden

—-

Läs mer på Tekniska verkens sida om Vattenläget i Östergötland

Nedan ser ni vatten nivån och tappning per vecka under 2016 och början av 2017.

Vatten nivåer 2016

Vatten nivåer jan-mars 2017