Ordförande Richard Hellqvist och sekreterare Mariann Lindholm hälsade de 32 närvarande klubbmedlemmar välkommen till Årsmöte för 2015.

Efter de obligatoriska godkännande av kallelse och föregående protokoll kunde de meddela att de har tillkommit 6 nya medlemmar.

Sedan redovisades sektionernas årsberättelse upp. Vilka är Styrelsen, seglingsnämnden, ungdomsavdelning och modellbåtssektionens.

Ove Burenby presenterade utdrag ur Sommens Segelsällskaps räkenskaper. Vilket godkändes av revisorer och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

Nästa punkt var val av förtroendevalda > Förtroendevalda 2016

Ändringar och kommentarer:
Vi avtackade Jean palm från sitt uppdrag i stugkommittén och valde in Dick Forsman.
Som ny klubbmästare valdes Mikael Burenby
På ungdomssidan behövs förstärkning finns 3 st vakanser.
Posten som vice ordförande är fortfarande vakant.
Vid vintermöte väljs valberedning.

Vid övriga frågor informerade Mikael Burenby om kommande fest den 14/11 och Anders Johansson om Sven-Erik Andersson som kommer den 19/11 och berättar om sin Norden runt resa.
Vi diskuterade vad en Klubbmästare förväntas göra och i stora drag så innebär det att ordna med trevliga och roliga saker som får klubbmedlemmar att känna glädje och gemenskap.
Det kom förslag på att skapa Facebook sida för att kunna nå och kommunicera med gamla, nya och  blivande medlemmar. Utnyttja medlemsbrevet för att förmedla ut information om vad som är nytt.
Frågan om släpvagn kom upp och vi kom fram till att det är bättre att hyra än äga de gånger det det finns behov.
Frågan om Besiktning av kran ska redas ut när det gäller bla. försäkrings hänseende.

Sista punkten var dragning i Club Seglarvik. Därefter var det utdelning av vinstbevis varefter Roy Gustavsson fick inteckning i Eltjänsttrofén.

 

När det var kaffedags visade Kjell Larsson bilder från kappseglingarna Alpenpokalen och VM seglingen på Gardasjön. Hans gastar och resekamrater var Fredrik Thuresson och Henrik Holmstedt.

20151105