Vi inom Seglingsnämnden vill gärna utveckla våra aktiviteter inom klubben och vill attH-boat VM-kval
vi klubbmedlemmar tar och samlar oss för att diskutera klubbens upplägg av kappseglingar. Detta för att fler ska ha lust att delta och tycka det är roligt att delta. Kanske vi kan få med de som aldrig har kappseglat eller ens seglat att vara med på ett race som gast tex.

De frågor som vi har som utgångs punkt är följande:

– Hur skall vi ha det med det fortsatta kappseglandet i klubben?

– Vilka seglingar skall vi genomföra? Kan någon flyttas eller tas bort?

– Ska vi segla med eller utan spinnacker och i så fall i samma klass?

– Kan vi underlätta kappseglandet för dem som har svårt att få ihop besättning?

Med flera frågor.

Kaffe med brödkant serveras.

Seglingsnämnden

Janne, Urban och Göran