Det var ett välbesökt vintermöte där vi gick igenom sommarens seglingar och några tillsättningar av funktioner i klubben.

föreläsare Geolog Torbjörn

föreläsare Geolog Torbjörn

Som avslutning på vintermötet gästades föreningen av geolog Torbjörn Persson. Genom sin föreläsningen ”Sjön Sommens födelse” invigde Torbjörn oss i sjöns något dramatiska ungdom.

Tranåsbygdens bidrag till skapelseberättelsen tog avstamp i urbergets och sprickstrukturernas ofattbara ålder. Sprickbildningarna i berget angav redan för en miljard år var dagens sommafjärdar skulle komma att ligga. Men för att skapa storlek och djup krävdes hundratals miljoner år av vittring och ett antal nedisningar för att rensa rent och finslipa bergets yta. sjön sommen Lantmäteri

Ur ett geologiskt tidsperspektiv skedde den senaste nedisningen för ”futtiga” ca13 000 år sedan. En tidsperiod som för en geologi närmast känns som igår. De sjöstadier som benämns som Sommenissjön eller Storsommen såg dagens ljus när iskanten befann sig strax norr om sjön och fortfarande hindrade Svartån från att rinna norrut. Längs hela iskanten flödade enorma smältvattenströmmar. Från väst mottog Storsommen våldsamma vattenmassor från Vätternsänkan och en vid den tiden översvämmad Svartådal. Ett av de mest dramatiska ögonblick i sjöns och Tranåstraktens historia var när en ca 60 m högre vattennivå i väster med väldig kraft spolade in över nuvarande Tranås stad och vidare ut mot Hätte. Den sand och grus som kom att ansamlas vid Hättestranden utgör idag förutsättningarna för Tranås nuvarande vattentäkt.

Vid Håredal kan vi se tydliga spår av liknande händelser och vattnets fortsatta väg österut mot Baltiska issjön strax öster om Svanasjön. Ett av de mer påtagliga bevisen för Storsommens höga vattenivåer utgörs av Malexanderdeltat. Andra platser som ger oss ledtrådar om sjöns forna storhet är grusplatåer vid tex Blåviks kyrka och dalgångar på Asby udde.

Avslutningsvis diskuterades hur Sommenrödingen och andra sk glacialrelikter en gång i tiden kom till sjön. Och det är något Torbjörn kommer att återkomma till i samband att föredraget återkommer under fiskets dag den 16/7 på Naturum Sommen i sommar.