Bara under två långhelger i maj har det utbildats fler instruktörer till våra seglarskolor än under hela 2014.

Många klubbar har insett värdet av att behålla sina äldre och mer rutinerade instruktörer.
Trots det utbildades alltså rekordmånga ledare nu i vår. Orsakerna till den glädjande ökningen står troligtvis främst att finna i att antalet SSF Seglarskolor ökat i antal. Därmed har också behovet av välutbildade instruktörer ökat.

Nya instruktörer

Rekord många nyutbildade instruktörer
Svenska seglingsförbundet.

Läs mer> Svenska seglarförbundet

 
#sweden, #ungdom, #utbildning