Mötes tider i Seglarvik som redan är bestämda

Vintermöte     2015-03-05 kl. 18.30 – OBS TIDEN!
Vårmöte        torsdag 2015-05-07            kl. 19.00
Årsmöte        torsdag 2015-11-05            kl. 19.00

Varvsstädning torsdag 4/6 k. 17.00
Y-bommar i resp. upp och tomtstädning 25/4 & 24/10 kl. 9.00

Obs datum för upptagning av Y-bommar, som är en vecka tidigare än vanligt p.g.a. helgdagen 31/10.

De finns inlagda i kalendern