Svensk Segling i Båtliv som finns att tanka ner och läsa i pdf.

http://www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/LasSvenskSegelsport/

OS i Rio Svensk Segelsport