21 MAJ 2018 14:49

Vi har ändrat lite grann på placering av rundningsmärkerna inför årets kappseglingar på Tranås sjön

  • Uppdaterad: 26 AUG 2018 21:19

 

Vi har ändrat lite grann på placering av rundningsmärkerna inför årets kappseglingar påTranås sjön

Vid start bestämmer seglingsnämden vilken bana som ska seglas genom att visa någon av bantyperna nedan typ B3 vilket innebär att start sker vid seglarvik S och sedan mot rundningsmärke 6 sedan märke 2 osv. och avslutas i seglarvik S.

Boj placering 2018

Alla märken tas om BB om inte annat anges

A        S –1(SB)- 4 – S – 4 – S – 4 – S
A1      S –1(SB)- 4 – S – 4 – S
A2      S –1(SB)- 4 – S
A3      S – 1(SB) – 2 – 6 – S
A4      S – 1(SB) – 2 – 6 – 2 – S

B         S – 6 – 5 – S
B1       S – 6 – 5 – S – 6 – S
B2       S – 6 – 2 – S
B3       S – 6 – 2 – 6 – S
B4       S – 6 – S – 6 – S

C        S – 1(SB) – 3 – 6 – S
C1      S – 1(SB) – 3 – 1 – 3 – S
C2      S – 3 – 6 – S
C3      S – 3 – 6 – 2 – S
C4      S – 3 – 6 – 3 – S

D        S – 3 – 6 – S – 6 – S
D1      S – 5 –S – 6 – S
D2      S – 5 – S – 5 – S
D3      S – 2 – S – 2 – S
D4      S – 1(SB) – 5 – 2 – S

E        S – 3 – S – 3 – S
E1      S – 6 – 3 – 6 – S
E2 S – 4 – S – 4 – S 
E3 S – 4 –S – 4 – S – 4 – S
E4 S – 6 – S

Se dokument Banor på Tranåssjön 2018