Tyvärr så har vi fått in för få anmälningar för att genomföra en resa till båtmässan Allt för sjön 2023. Ett femtontal anmälningar har inkommit. Men tyvärr är det lite för få. Men vi får återkomma nästa år och lägga ut en ny förfrågan om intresse finns.

Per Mårtensson
Styrelsen