04 MAJ 2017 12:20

sail folkboat

Vid våra möten har jag nämnt att jag är intresserad att ta del av vad ni gör inom klubben och för att sedan kunna lägga ut det på vår hemsida.
Det kan vara  tex att det är något som kan vara farligt och vill förhindra att någon skadar sig. Vänligen skriv några rader och kanske skicka med en bild. 

Dan Viklund
Sommens Segelsällskap

dan.viklund@sommensss.se