Till kvällskappseglarnas glädje ställer Anita Thunell åter upp och ordnar med fika aktuella tisdagskvällar. Meddela före start hur många som vill ha!

DSC00619

Anita Thunell och Kerstin Lantz

Bokskåp i klubbhus
Bokskåp har satts upp i ”prisrummet” och mottagna böcker om segling placeras där. Vid hemlåning noteras detta i en pärm.