09 NOV 2018 22:40

  • Fler
  • Uppdaterad: 09 NOV 2018 22:40

Under det välbesökta Årsmötet den 8/11 fick vi reda på vad som hänt under året och vad vi ska försöka uppnå under det kommande året.

segla

Vi startade med genomgång av ekonomi och de obligatoriska val som måste göras. Vi fortsätter med sittande styrelse och ingen ändring på de som har olika ansvars områden inom klubben. 
Sedan fick sektionerna inom klubben redovisa sin verksamhet och man kan konstatera att det händer en heldel inom klubben.
Styrelsen fick fortsatt förtroende av revisorer och medlemmar att fortsätta sitt goda arbete.

 Ekonomiskt ligger vi bra till men tar höjd för kommande renoveringar av bryggor och y-bommar. Det finns funderingar på förbättringar med el och lampor vid bryggorna. Vi har bildat en arbetsgrupp som får se över våra möjligheter och förutsättningar för att sedan komma med förslag på åtgärd på el till bryggorna. 

Det har renoverats och utförts löpande underhåll under året som klubbmedlemar utfört tex nytt golv i Helgehus, tagit ner björkar, förbättrat och utökat uppställningsplatsen för vagnar mm.

Seglingsnämnden har haft en utvärderings möte av årets kappseglingar. Där man får lämna sina synpunkter och tips till förbättringar

Vi har haft seglarskolor både för unga och vuxna nybörjare. Inför nästa år så önskas en kraftsamling att locka fler deltagare.

 Förra årets fick styrelsen i uppdrag att sätta upp någon form av målsättning.
En kort sammanfattning:

Vi ska känna en stolthet och glädje att vara medlem i Sommens Segelsällskap. Vi ska fortsätta med att utveckla och förbättra vår verksamhet, dels genom att skapa bra gemenskap och dela med oss vårt intresse för segling i olika former. Vi ska fortsatta att ha fokus på en bra och säker hamn med uppställningsplats.

 Det har varit en intensiv kappseglingssäsong och några har även varit på kappseglingar utanför sjön Sommens och gjort bra ifrån sig.
Seglingsnämnden delade ut priser till alla vinnarna i de olika kappseglingar som utfördes på sjön Sommen under året. 

Prisutdelning

Efter en god kopp kaffe med tillbehör visade Anders Johansson bilder av en renoverad skärgårdskryssare som en gång i tiden tillhört en klubb medlem. 

bildvisning

Till sist men inte minst så vill jag tacka på Styrelsens vägnar alla medlemmar som har lagt ner så mycket tid för Sommens Segelsällskap. Utan era insatser skulle det inte fungera lika bra och vi ser fram emot att 2019 blir ett bra år med lika många glada minnen som 2018. 

Dan Viklund