Vill gärna fram hålla vikten av motion och rörelse i alla åldrar.

Styrelsen