Överstelöjtnant Christer Lillie (1625-1673)

28 APR 2021 12:00

Fastnade också Christer i stiltjen på Sommen

Överstelöjtnant Christer Lillie är en märklig figur som vars namn lever kvar i en gård i vid Sommen och en gata i Mariannelund utan karln egentligen utmärkte sig. Men han måste ha seglat på Sommen.

  • Fler
  • Skapad: 28 APR 2021 12:00

Christer Lillie (1625-1673) hade slagits i krig i Tyskland och Polen och återvände till Sverige (och gården Liljeholmen i Torpa socken, Ydre) under 1650-talet.

Sjön sommen

Liljeholmen hett dock ursprungligen Ringshult och dyker upp i ett försäljningsbrev 1280. Säteriet kom att växla ägare mellan olika adelsfamiljer under århundradena och brändes av de småländska trupperna under frihetskriget mot Gustav Vasa på 1540-talet.

Christers bror Peder köpte Ringshult någon gång troligtvis på senare delen av 1630-talet och döpte om ägorna till Liljeholmen. Han kom också att ärva Hårdaholmen som idag är ett monumentalt sommarstugeområde. 1651 sålde Peder Liljeholmen till sin bror Christer.

Christer var gift sedan cirka år 1653 med Margareta Drake. Hon var hans farbrors frus systerdotter.  Margareta gifte sig alltså med sin mosters mans brorson. Red ut det om ni kan!

Genom detta giftermål hamnade Christer i den blivande Mariannelundsbygden. Mariannelund fanns ännu inte men däremot Hässleby socken där gården Hässleby var en stor äga som tidigare tillhört biskopen i Linköping.

År 1660 köpte Margareta Hässleby gård och andra gårdar från sin bror Erik Drake af Hagelsrum. Erik hade i sin tur med början år 1651 köpt på sig statliga, kronoägda, Hässleby jämte en lång rad andra gårdar i socknen. 

1660 byggde Christer Lillie ut sin frus Hässleby till en stor sätesgård och sex år senare skrev sig paret på gården och bodde där delvis.

Sjön sommen

Men säg den lycka som varar. En inte helt utredd arvstvist inom familjen ledde till att Margaretas bror mördades på våren 1673 och senare samma år mördades också Christer Lillie på väg från Torpa, troligtvis Ringshult/Liljeholmen som ju på den tiden låg i Ydre och i Torpa socken. Christer var på väg till Linderås.

Christer Lillie begravdes i fruns släkts gravkor Jönköping men hans begravningskors (epitafium) sattes upp i Hässleby kyrka. Under sin livstid men också efter sin död lät Christer Lillie skänka ett stort antal saker till kyrkan i Hässleby, bland annat dopfunten vilket dock skedde två år efter att han dött. Margareta Drake af Hagelsrum ska ha skänkt dopfunten till minne av sin man.  Kanske därför har Christer Lillie som en av ytterst få personer fått en gata uppkallad efter sig i Mariannelund trots att han inte betytt särskilt mycket för ortens utveckling.

Ett tydligt exempel rivningen av gamla Hässleby kyrka år 1858. Inför rivningen togs också beslut om att Lillieska familjegraven, som låg i koret på gamla kyrkan, skulle fyllas igen och planas till eftersom familjen inte brydde sig om graven. 

Det hade gått mer än 150 år sedan släkten bodde i trakten. Christers änka Margareta ägde och bodde kvar på Hässleby tills hon dog barnlös år 1695 varefter gården återigen hamnade i statlig ägo och blev majorsboställe.  Det var så den dåvarande majoren Gustaf Adolf von Siegroth drygt 50 år senare kom till Hässleby och bytte namn på en stor gård för att ära sin fru Mariana men det är en annan historia.

Christer Lillie och Margareta Drake la också genom arv och köp under sig Ukreda (i nuvarande Österbymo) liksom Kopparhult, Flanhult och Fiskarp i nuvarande Blåvik. Till ägorna lades med tiden också ett par andra gårdar i Malexander och Torpa. Efter mordet på Christer måste Margareta, bland annat på grund av tvister med andra familjer, år 1688 sälja Liljeholmen till en annan adelsperson.

Släkten Lillie ägde alltså Ringshult i bara cirka 50 år men det var tillräckligt för att det nya namnet Liljeholmen skulle bli permanent.

Segling på Sjön Sommen 1890

Man kan gott föreställa sig Christer Lillie i en båt på Sommen på väg mellan sina olika ägor i Ydre och Vedbo. Frågan är om han drabbades av stiltjen på väg från Liljeholmen till Säbysidan av Sommen. Den har drabbat mig flera gånger. Vinden ligger på fint på väg mot Blåvik men på väg tillbaka blir sjön spegelblank. Det skulle kännas lugnande om även en överste för 370 år sedan drabbades av samma sak.

Henrik Simonsen

Bilder hämtade från www.tranashembygd.se dokument ”Sjöfart på Sjön Sommen” Där man kan läsa mer om vad som har hänt i Sjön Sommen.

Huvudbanér över Christer Lillie, död 1673: Foto: Pehr Gunnar Vejde – 1910 från Riksantikvarieämbetets fotoarkiv