Mycket har hänt i Sommens Segelsällskap under det sekel som gått. Nedan finner du en historieskrivning som bl.a. ger svar på följande frågor:
– Kan man göra en brygga av öltunnor?
– Hur fixade medlemmarna själva elektriskt ljus i Seglarvik redan 1943?
– När hölls första kappseglingen?
– Har SSS haft en skridskoseglingssektion?
– Hur kunde man få ihop pengar till markköp och bygge av klubbhus?
– När och hur grundades Damklubben och Ungdomsavdelningen?
– Hur kom det nuvarande klubbhuset till?

Historieskrivningen gör på intet sätt anspråk på att vara fullständig, men kan ändå ge en inblick i allt det arbete som lagts ned på SSS framväxt och fortlevnad.

Per Mårtensson
Ordförande

Läs dokumentet genom att klicka på text sidan nedan

Klubbstugan