SSF Seglarskolor expanderar och i dagsläget är det 112 av SSFs klubbar som arrangerar våra skolor och fler är på gång. Detta innebär också en ökad efterfrågan av väl utbildade instruktörer med inriktning på olika målgrupper.

.

Instrukt-rer

Storsatsning på Instruktörsutbildning på SSF

Ja, efterfrågan är nu så stor att exempelvis en instruktörsutbildning på Västkusten som skall genomföras i mitten av maj var fulltecknad redan i februari månad!

SSF Seglarskola vänder sig till såväl barn, ungdomar som vuxna på nivåerna nybörjare, fortsättning och grön kappsegling. Här har instruktörsutbildningarna främst fokuserats på jollar med inriktning på utbildning för barn och ungdomar

Läs mer på>Svenska seglarförbundet