Kvällskapps resultat efter sex seglingar.

Resultat efter 6 seglingar

DNC Startade ej DNF Gick ej i mål