Richard Hellqvist har renoverat en 2.4 mr som bara väntar på premiärturen. Men det är inte så långt bort.

Renoverad 2,4 mr 3 som väntar på att komma i vattnet.

Renoverad 2,4 mr 3 som väntar på att komma i vattnet.