I kväll seglar en exakt kopia av fregatten Hermione från Frankrike till USA. Originalet blev känt då hon 1780 transporterade den franska generalen Lafayette till den amerikanska östkusten där då det amerikanska frihetskriget mot Storbritannien pågick.
Ett inslag frå svt.se

Ett inslag frå svt.se

Generalen hade med sig den hemliga nyheten att han säkrat förstärkning med 5.500 soldater och fem fregatter till George Washington som var befälhavare för de dåvarande koloniernas krigsmakt. I dag gör man denna unika seglats för att påminna om de starka historiska banden mellan Frankrike och USA.

Restiden till första amerikanska hamn beräknas ta 27 dagar. Därefter ska man besöka flera hamnar på östkusten där originalet också la till.