17 FEB 2018 16:26

  • Uppdaterad: 17 FEB 2018 16:28

Ändring av starttid av Norra Vi kappseglingen vid start i Seglarvik. Ny tid är kl. 1300 den 16/6 men ingen ändring av starttid vid Norra Vi som är kl. 1100

Seglingsnämnden