07 NOV 2021 15:23

Ny ordförande Per Mårtesson

Inför 2022 har vi valt in en ny ordförande som är Per Mårtensson som har varit Styrelseledarmot och som ersättare har Mats Ljungberg valts in.

Uppdaterad: 07 NOV 2021 15:23

Vi tackar avgående Ordförande Mikael Burenby för allt tid och arbete som han har lagt ner för Sommens Segelsällskap. Hälsar vår nya Ordförande Per Mårtensson och Ledamot Mats Ljungberg Välkommen till sina nya poster.

Sommens Segelsällskap