En härlig kväll med sol och 4 m/s nordlig vind.

26 MAJ 2017 07:26

  • Uppdaterad: 30 MAJ 2017 22:36

En härlig kväll med sol och 4 m/s nordlig vind gjorde att vi prövade banan Seglarvik-Ringsberget-Seglarvik-Ringsberget-Seglarvik -Ringsberget-Seglarvik

med tanken att kunna korta banan från tre till två varv om vinden tröt. Tyvärr gjorde den detta och trots avkortningen klarade endast en båt av åtta, Tiara, maxtiden.


Efter nästa segling hoppas jag kunna sända över en första sammanställning över serien.

Seglingsnämnden