02 JUN 2019 17:40Seglingen genomfördes i bra vindar från väst 5-8 m.s. med sex deltagare. Här redovisar vi tisdagskvällens resultat och en sammanställning med en resultatlista.

  • Uppdaterad: 02 JUN 2019 17:40

Här ser ni resultatet efter kvällskappsegling 2 som seglades den 28/5. 
(Klicka på bild för större text)

Resultat segling 2

Efter två seglingar ser resultatlistan ut så här. 
excel dokument: Resultatlista efter 2 seglingar eller klicka på bild för större läsbarhet.

Resultatlista efter 2 st seglingar

Poängställning enligt nedanstående beräkning uppdateras fortlöpande.

1. Poäng enligt lågpoängsystemet KSR
Med nedanstående tillägg/ändring.

2. Ej deltagit i delsegling = poäng antal deltagande båtar + 2

3. Efter avslutat serie poängsumman minus antal delseglingar
man deltagit.

Slutställningen redovisas efter sista delkappseglingen.