20 MAR 2019 21:20

I år går Kona Cup den 13 juli som anordnas av Sommens segelsällskap

  • Uppdaterad: 20 MAR 2019 21:20

Tävlingsdatum: 2019-07-13
Arrangör: Sommens Segelsällskap (SomSS)
Plats: På sjön Sommen utanför Seglarvik, Hättevägen 17, Tranås.
Klasser: Kona One

Anmälan sker genom registrering på hemsidan och betalning av anmälningsavgiften om SEK 200 kronor via swish till +46705695477 före den 2019-07-08. Efteranmälan kan ske, i mån av plats, till kostnaden SEK 300 kronor efter den 2019-07-08 men dock senast vid registreringen i Seglarvik 2019-07-13. För ungdomar (under 24 år) är ovanstående avgifter halverade.

Registrering klockan 09.00-10.00, Skepparmöte 10.00, Första möjliga start 10.30, Sista möjliga start 17.00, Prisutdelning cirka 1 timme efter sista start.

Kona one

Banområdet är på den öppna ytan av Sommen öster om Seglarvik, Tranås. Banan kommer preliminärt vara en kryss-läns-bana enligt skissen nedan och seglas två varv. Arrangören kan emellertid förenkla banan genom att låta bojarna 2A och 2B utgå och istället låta startlinjens läflagga bli lärundningsmärke som då tas om babord på första varvet och ha målgång genom att seglaren länsar i mål på andra varvet. Sådan alternativ bansträckning meddelas i så fall på rorsmansmötet.

bansträckning

Fem (5) race är planerade. Arrangören kommer att försöka anpassa banan så att den tar ca 20 min att segla. Seglare som går i mål mer än 12 minuter efter första seglare kommer att få resultatet DNF (did not finish).

Läs hela seglingsföreskrifterna på: KONA Windsurfing