Vid en inspektion av vatten nivå vid mastkran kunde man konstatera att massor av grus och sten som ska stödja betongs plattan har spolats bort. Håller på att utreda vad som ska göras och ska ta kontakt med sakkunniga och komma fram med en lösning.

Men till dess att det är åtgärdas är det förbud att köra på betongplattan med bil eller tyngre fordon.

Se bilder som visar ostadigt område.

mastbrygga02

Känsligt område där snön är bortsopad.

mastbrygga01

mastbrygga03

Bild under betongplatta.