Att segla Optimistjolle är häftigt.

Search Magazine Segling har lagt ut en film på facebook på 1 minut från Edgar Couceiros hur han ser på Optimstjollesegling. Att segla Optimistjolle är häftigt.

 

Film från Facebook.

En film hur häftigt det är att segla Optimistjolle.

 
#optimistjolle, #Segla, #häftigtattsegla, #filmfrånfacebook,#jollesegling, #sweden,