I vår kalender så var fel start tid inskriven. Den rätta tiden är kl.09.00 i morgon med start i Seglarvik.

Välkommen