Några bilder från upptagningen av Y-bommarna

Foto: Stefan Sahlström

Foto: stefan sahlström

Upptagning av y-bommarna 20151024