Glöm ej Vintermötet den 3 mars Kl.19.00
Välkommen
Skapad: 25 FEB 2022 12:00

Dagordning för Sommens Segelsällskaps
Vintermöte 2022-03-03 Kl.19.00

Dagordning

Mötets öppnande

Godkännande av kallelse och dagordning

Val av justerare

Föregående mötes protokoll

Nya medlemmar

Val
valberedning
utbildningsansvarig
ledare seglarskola för vuxna
seglingsnämnd

Ekonomi

Hemsida

Ungdomsavdelning och utbildning

Kappseglingar

Bryggor, fastighet, varv och tomt

Övriga frågor
sjökortet
avgifter för lyft med pelarkranen
avgifter för långliggare på varvet

Mötets avslutande