Med första start kl.10.00

Läs Seglingsföreskrifterna som gäller för denna kappsegling